بازی با اسکیت برد همیشه بین جوانان و نوجوانان بسیار محبوب بوده است و با وجود اینکه بیش از 50 سال از قدمت این بازی میگذرد اما هنوز که هنوز است طرفدارانش را از دست نداده است. این بازی ها آنقدر محبوب بوده است که وارد صنعت گیمینگ نیز شده …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه