بتازگی با عرضه نسخه 2015 رکورد های گینس در زمینه بازی های رایانه ای نتایج یک نظر سنجی از 5000 گیمر در سرتاسر جهان در 140 کشور مختلف جمع آوری شده تا بهترین بازی دنیا یا بهتر بگوییم بهترین سری بازی دنیای گیم در این نظرسنجی بزرگ برگزیده شود. هر …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه