همانطور که میدانید کنسول XBOX ONE حدودا یک هفته است که در بسیاری از کشورها از جمله ژاپن برای اولین بار عرضه شده است. حال مجله ی فامیتسو از آمار فروش XBOX ONE پرده برداری کرده است. این کنسول غیر ژاپنی در کمتر از یک هفته از عرضه خود در کشور …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه