با جدیدترین اخبار بازی Game of Thrones همراه باشید ! به تازگی تعدادی تصاویر از بازی Game of Thrones در اینترنت پخش شده است که البته هنوز صحت این تصاویر به صورت رسمی توسط کمپانی Telltale تایید نشده است اما شیوه ی گرافیک و طراحی کاراکتر های بازی درست همانند بازی های دیگر …

نایب رئیس شرکت Telltale یعنی آقای Steve Allison رسما اعلام کرد که در بازی Game of Thrones پنج کاراکتر قابل بازی وجود دارد ! وی در گفتگویی با International Business Times گفت که هر پنج شخصیت قابل بازی از یک خانواده خواهند بود. قابل بازی بودن چند شخصیت در بازی قابلیت جدیدی است …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه