بازی Murdered soul suspect خیلی وقت است که منتشر شده است اما من به تازگی این فرصت را پیدا کردم که این بازی را تجربه کنم. از همین اول خیالتان را تخت کنم ! بازی Murdered soul suspect به هیچ عنوان یک بازی خوب نیست. این بازی انصافا پتانسیل بالایی داشت برای …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه