امروزه بازی های ویدئویی جزئی جدا نشدنی از سرگرمی های بشر شده اند ! با پیشرفت تکنولوژی بازی ها هم پیشرفته شده اند. امروزه شخصیت پردازی یکی از مهمترین نکات در یک بازی است اگر در یک بازی شخصیت پردازی به نحو بدی انجام بگیرد مطمئنا آن بازی خوبی نخواهد …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه