به نام خدا امروز در تاریخ دوم تیر ماه سال 1393 وبسایت جزیره بازی افتتاح شد …! فعالیت ما از امروز با جدیت هر چه تمام تر آغاز میشود و تا پایان عمر ادمین سایت ادامه دارد   وبسایت جزیره بازی در اکثر زمینه های گیم فعالیت خواهد کرد اعم …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه