تقریبا همه ی کاربران اینترنت با نرم افزار مدیریت دانلود IDM آشنایی دارند ! نرم افزاری که سرعت دانلود شما را چندین برابر میکند ، میتواند لینک های شکسته و خراب را بازیابی کند ، تمام فایل هایی که به هر دلیلی خطا میدهند را از سر میگیرد و همچنین اگر …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه