یک عکاس خارجی با نام Damien Hypolite توانسته است عکس هایی از بازی Assassins Creed: Unity تهیه کند و سپس آن ها را با پاریس واقعی امروزی مقایسه کند ! زمانی که ما به این تصاویر نگاه میکنیم اوج دقت سازندگان این بازی و هنرنمایی آن ها را میبینیم که با …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه