بازی Pokemon از بهترین بازی های Nintendo 3DS می باشد که در این بازی ، پاکمون در کشف قدرت های خود سفری ماجراجویانه را آغاز میکند و برای کشف رویداد های بزرگ خود با دوستانی آشنا میشود که قدرت های جادو سیاه را به او می آموزند،تا در نبرد های پیش …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه