آیا شما بازی مافیا 1 را به یاد دارید؟ براستی چه کسی میتواند آن شاهکار تمام عیار را فراموش کند؟ مخصوصا ما گیمرهای ایرانی که آن را با آن دوبله ی زیبای شرکت دارینوس تجربه کردیم ! اگر بخاطر داشته باشید کمتر کسی بود که از این بازی تنفر داشته …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه