طی خبری که در وبسایت Dualshockers منتشر شد ، کمپانی Polyphony Digital که به سختی مشغول کار بر روی بازی Gran Turismo 7 می باشد، قصد دارد تا به روند ساخت بازی سرعت ببخشد و در شاخه های مختلف استعداد های جدید را جذب می کند.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه