مدتی قبل در وبسایت gamesradar ویدیویی از بازی The Division منتشر شد که توجه شما را به آن جلب میکنیم. در ویدیو منتشر شده از مقایسه گرافیکی بازی The Division نسخه به نمایش گذاشته در نمایشگاه E3 با نسخه فعلی مقایسه میشود.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه