به نظر شما خانواده از دید یک گیمر ایرانی چجوریه؟! خب فک میکنم اکثر گیمرهای ایرانی معتقد باشن خانواده ، این محفل گرم و مهربان ! یک دنیا جنگ و خونریزی هست برای یک گیمر ! خب همانطور هم که اطلاع دارید طبق آمار اکثر گیمرهای ایرانی بخاطر انجام بازی …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه