ده سال پیش در چنین روزی عنوانی منتشر شد که همه را مجذوب خود کرد ، همه در گیم نت ها مینشستند و آن را تا آخر شب بازی میکردند ! بله اکثرا معتاد آن شده بودند. آن عنوان چیزی نبود جز بازی World of Warcraft ،‌ بازی ای که توانست …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه