طبق مراسمی که امروز در کشور توکیو و در شهر ژاپن برگزار شده بود ، مدیر عامل شرکت Nihon Falcom اطلاعاتی در رابطه با عنوان انحصاری آینده خود برای PS Vita در اختیار همگان قرار داد


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه