بازی Sherlock Holmes: Crimes & Punishments به تازگی منتشر شده است و تقریبا اکثر وبسایت های گیم نقد و بررسی های خود را برای این بازی انجام دادند و سر انجام نمرات خود را به بازی Sherlock Holmes اهدا کردند ! این بازی با توجه به اینکه یک بازی کارآگاهی می باشد …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه