طبق اطلاعاتی که در وبسایت خارجی ویدئوگیمر منتشر شده است ، عنوان Sebastien Loeb Rally Evo یک بازی شبیه ساز رالی انعطاف ناپذیر می باشد که دارای مود comprehensive Career بوده که در آن شما راننده تیم Loeb هستید و باید طبق دستورات مربی خود عمل کنید !


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه