بازی Murdered soul suspect خیلی وقت است که منتشر شده است اما من به تازگی این فرصت را پیدا کردم که این بازی را تجربه کنم. از همین اول خیالتان را تخت کنم ! بازی Murdered soul suspect به هیچ عنوان یک بازی خوب نیست. این بازی انصافا پتانسیل بالایی داشت برای …

عنوان Murdered Soul Suspect مدتی قبل منتشر شده شد ! عنوانی که سر و صدای زیادی به پا کرد و موافقان و مخالفان زیادی را به چشم خود دید. این بازی توسط شرکت معروف Square Enix ساخته شد و توسعه یافت. امروز برای شما عزیزان سیوگیم کامل این بازی را آماده کرده …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه