طبق خبری که در سایت استودیو سازنده ماینکرفت ، Mojang منتشر شد، نسخه ویندوز 10 ماینکرفت که ویژگی های جدیدی را به همراه دارد، برای دارندگان نسخه های قبلی ویندوز رایگان خواهد بود.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه