به تازگی اخبار کوتاهی در رابطه با تاریخ انتشار بازی Ironcast منتشر شده است که طبق خبر منتشر شده عنوان Ironcast که یک بازی سبک استراتژیک می باشد به زودی برای کامپیوتر منتشر خواهد شد.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه