بازی Ether One یک بازی اول شخص ماجرایی می باشد که داستان آن بر اساس شکنندگی ذهن انسان هاست. مسیر های موازی باعث می شود که بازی برای گروه زیادی از بازیکنان جذاب باشند. این بازی شامل دو جهان متفاوت میباشد که در یکی شما باید به اکتشاف مسیر و حل پازل …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه