طبق اخباری که به تازگی در Steam workshop منتشر شده ، نقشه شهر مشهور Los Santos بازی GTA V که توسط Grockefeller ساخته شده است ، در بازی Cities Skylines بازسازی شده است.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه