چند روز پیش یک کمپین تشکیل شده بود که هدف از تشکیل آن خواستار بازسازی شدن عنوان Call of Duty Modern Warfare 2 بود ! اکنون که حدودا 4 روز از تشکیل کمپین گذشته است بیش از 60 هزار نفر در رای گیری بازسازی بازی Call of Duty Modern Warfare 2 شرکت کرده اند …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه