سیستم مورد نیاز و باکس آرت بازی ایرانی شبگرد منتشر شد | چند روز پیش اخباری در مورد بازی ایرانی شبگرد منتشر شد که مهم ترین اونها سیستم مورد نیاز و تصویر باکس آرت بازی شبگرد بود. اونجور که از سیستم مورد نیاز بازی میشه دید میتوان گفت برای اولین …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه