بالاخره استدیوی بازی سازی اوستا عنوان جدیدی عرضه خواهد کرد ! پس از عرضه اولین عنوان از استودیو مستقل “اوستا”، در تابستان امسال نیز شاهد عنوانی دیگر از این استودیو خواهیم بود. بازی ایرانی محرمانه در سبک ادونچر/کلیکی و اشاره است.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه