بازی Titanic Honor and Glory یک عنوان جدید و بسیار جالب از استودیوی Four Funnels Entertainment میباشد ، که داستان بازی در رابطه با کشتی تایتانیک و اتفاقاتی که در آن افتاد است. بدون شک جزئیات داستان تایتانیک را اکثر شما از حفظید !


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه