مدتی قبل شایعاتی در مورد IP جدید Blizzard شکل گرفت که حالا میتوان گفت این شایعات همگی حقیقت داشت ! تقریبا مانند شایعات دیگری که در دنیای گیم مطرح میشود و همگی به وقوع میپیوندند. بازی Overwatch عنوان جدید شرکت Blizzard میباشد. این بازی در BlizzCon  معرفی شد.


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه