کمپانی BioWare اعلام کرد کسی که نویسندگی نسخه بعدی Mass Effect 4 را بر عهده خواهد داشت Chris Schlerf است.فردی که نویسنده عنوان Halo 4 و بیشتر شما شاید ایشان را بشناسید. آقای Schlerf joined در سال 2013 به BioWare پیوست و تا امروز مشخص نبود چه وظیفه ای را بر عهده …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه