کلن های ایرانی بازی Clash of Clans یکی از ویژگی های بازی Clash of Clans ساخت کلن در آن است. شما میتوانید یک کلن اختصاصی برای خود بسازید و یا در کلن های افراد دیگر عضو شوید. میتوانید پس از عضویت با اعضای آنها چت کنید و با هم به …


طراحی شده با و به همراه چاشنی ❤️ توسط اسکینچه