عنوان The Last Guardian مدتها قبل درحال ساخت بود ولی اخباری منتشر شده بود که شرکت سونی نام تجاری The Last Guardian رها کرد و همگان احساس کردند،ساخت بازی کنسل شده است. در ادامه با اخبار بازی The Last Guardian همراه باشید !

اما به تازگی شرکت سونی نام تجاری The Last Guardian را باری دیگر ثبت کرد که نشان می دهد عنوان The Last Guardian هنوز در حال ساخت است.اما طبق اخبار منتشر شده،تیم سازنده بازی با سرعت بسیار کم درحال ساخت بازی است و عجله ای برای ساخت آن ندارد،همچنین سونی اعلام کرد که تیم سازنده بازی به تعهدات خود بطور کامل عمل خواهد کرد. اما این قضیه هنوز مشکوک است که آیا عنوان The Last Guardian درحال ساخت است یا خیر؟!


نظر شما در مورد بازی The Last Guardian چیست؟!