ساعاتی پیش طرح بسته الحاقی عنوان Final Fantasy XIV که Heavensward نام دارد ، مشخص شد. طبق تصاویری که از طرح ها منتشر شده است تفاوت هایی میان طرح بسته الحاقی این بازی بین نسخه ژاپن و غرب وجود دارد. در واقع اینطور به نظر می رسد که طرح کشور ژاپن بسیار زیباتر از طرح ساده ی غرب است ! در ادامه تصاویری از طرح های غرب و ژاپن قرار داده شده است تا خودتان مقایسه کنید که کدام طرح زیباتر است !

(3 تصویر اول طرح نسخه های غربی می باشد و 3 تصویر بعدی طرح مخصوص ژاپن می باشد)


باکس آرت DLC بازی Final Fantasy XIV (نسخه غرب)

Final Fantasy XIV6Final Fantasy XIV4Final Fantasy XIV5


باکس آرت DLC بازی Final Fantasy XIV (نسخه ژاپن)

Final Fantasy XIV3Final Fantasy XIV1Final Fantasy XIV2


نظر شما در مورد بازی Final Fantasy 14 چیست؟!