چند روز پیش یک کمپین تشکیل شده بود که هدف از تشکیل آن خواستار بازسازی شدن عنوان Call of Duty Modern Warfare 2 بود ! اکنون که حدودا 4 روز از تشکیل کمپین گذشته است بیش از 60 هزار نفر در رای گیری بازسازی بازی Call of Duty Modern Warfare 2 شرکت کرده اند که هم اکنون درحال افزایش است !


این افراد بطور جدی خواستار بازسازی بازی Call of Duty Modern Warfare 2 بر روی PS4 و Xbox One با گرافیک نسل هشتمی هستند ! براستی که مدرن وارفار 2 جزو برترین نسخه های بازی ندای وظیفه است.


اگر شما هم با اعضای این کمپین هم عقیده هستید میتوانید از طریق لینک زیر به جمعشان بپیوندید:

پیوستن به کمپین بازسازی بازی Call of Duty Modern Warfare 2


آیا شما در این کمپین شرکت خواهید کرد؟!